ZASTOSOWANIA

Dotychczas w/w techniki znalazły zastosowanie w następujących dziedzinach przemysłu:

 • przemysł farmaceutyczny (preparatyka, konfekcjonowanie, suszenie)
 • przemysł motoryzacyjny (lakiernie)
 • przemysł chemiczny (pozostałości syntezy chemicznej)
 • przemysł energetyczny
 • przemysł elektrociepłowniczy
 • przemysł tytoniowy
 • oczyszczanie ścieków (dezodoryzacja, utylizacja odpadów)
 • przemysł farb, lakierów i klejów (pozostałości technologiczne, konfekcjonowanie)
 • przemysł stoczniowy (lakiernie, suszarnie, laminaty poliestrowe)
 • przemysł budowlany (produkcja styropianów i styrobetonów)
 • przemysł poligraficzny (heat offset, fleksografia, sitodruk, wklęsłodruk)
 • przemysł spożywczy (palarnie kawy, wędzenie mięsa i ryb)
 • przemysł meblarski i drzewny (lakiernie, suszarnie)
 • przemysł obuwniczy (klejenie, suszenie)
 • przemysł rafineryjny
 • przemysł gorzelniany