WYKAZ NASZYCH TECHNOLOGII

  • Technologia katalityczna, w tym regeneracyjna do autotermicznego oczyszczania gazów odlotowych pochodzących z przemysłu z lotnych związków organicznych (LZO), NOx, H2S, CS2, dioksyn i furanów. Technologia została opatentowana w Polsce i w Europie oraz wdrożona w USA, Europie i w Chinach.
  • Technologia do niskotemperaturowej quasi-pirolizy i zgazowania z wytwarzaniem „energii zielonej” i cieplnej w branży odpadów organicznych: komunalnych, przemysłowych, szpitalnych, weterynaryjnych i innych, w tym niebezpiecznych o charakterze stałym, półstałym i ciekłym. Technologia została opatentowana w Polsce i w Europie oraz wdrożona przemysłowo w pięciu pracujących instalacjach.
  • Technologia do produkcji wody komunalnej oraz pitnej z procesów redukcji lotnych związków organicznych (LZO) i z procesów termicznego przekształcania odpadów organicznych. Technologia została zgłoszona do opatentowania w Europie i USA.
  • Technologia do modernizacji wież rafineryjnych i rektyfikacyjnych – przeznaczona do wdrożenia w przemyśle rafineryjnym i gorzelnianym. Powoduje niewielkim nakładem inwestycyjnym dwukrotne zwiększenie ilości produktu przy tej samej ilości surowca, dwukrotne zmniejszenie zużycia energii oraz oporów przepływu.
  • Technologia ekologicznej utylizacji odpadów elektronicznych z pełnym odzyskiem selektywnym metali szlachetnych oraz z pełnym oczyszczaniem gazów poprocesowych.
  • Technologia do usuwania nadmiaru węgla organicznego z rud metali szlachetnych i półszlachetnych.
  • Technologia do ekologicznej niskotemperaturowej utylizacji osadów ściekowych i odpadów po-flotacyjnych z rafinerii ropy naftowej z pełnym systemem oczyszczania gazów poprocesowych z wytworzeniem energii elektrycznej i cieplnej.