SPIS PATENTÓW

Patenty Europejskie

Lp. Nr patentu Nr zgłoszenia Rok zgłoszenia Tytuł
1 EP1709364 B1 WO2005PL00001
2005
System for treating organic materials to reduce them to inorganic components and method for treating organic materials to reduce them to inorganic components”
2 EP1787015 A1 WO2005PL00055
2005
Installation for cleaning of exhaust gas and method for cleaning of exhaust gas”
3 EP1906087 B1 EP20070116524
2007
“Device and method for removing and utilization of paint coating material and/or waste painting material”

 

Patenty Polskie

Lp. Nr patentu Data przyznania Nr zgłoszenia Rok zgłoszenia Tytuł
1 PL 183344
1976
1975
Elektroniczny regulator temperatury”
2 PL 203168
1979
1978
Elektroniczny regulator temperatury z termoelementem jako czujnikiem”
3 PL 255270 A1
1985
Adsorpcyjno-katalityczny sposób oczyszczania gazów”
4 PL 140627 B1
1985
PL 244822 A1
1983
Sposób katalitycznego oczyszczania gazów”
5 PL 139242 B1
1987
PL 244624 A1
1983
Sposób wyrównywania temperatury w reaktorach katalitycznego dopalania gazów”
6 PL 143752 B1
1986
PL 253263 A1
1985
Urządzenia do katalitycznego oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych”
7 PL 256967 A3
1985
Sposób oczyszczania gazów odlotowych od dwutlenku siarki”
8 PL 146901 B1
1987
PL 256968 A1
1985
Sposób wytwarzania katalizatora do dopalania zanieczyszczeń organicznych w gazach”
9 PL 147971 B1
1987
PL 256969 A1
1985
Sposób oczyszczania odlotowych gazów przemysłowych od związków siarki, zwłaszcza od siarkowodoru i dwusiarczku węgla”
10 PL 152118 B1
1987
PL 256971 A1
1985
Sposób wytwarzania katalizatora platynowego do utleniania gazowej SO2 do SO3
11 PL 152152 B1
1988
PL 263344 A1
1986
Urządzenie do sterowania pracą katalitycznego reaktora rewersyjnego”
12 PL 154647 B1
1988
PL 263342 A1
1986
Sposób oczyszczania powietrza od śladowych ilości zanieczyszczeń i urządzenia do oczyszczania powietrza od śladowych ilości zanieczyszczeń”
13 PL 160618 B1
1990
PL 263344 A1
1986
Sposób aktywacji katalizatorów w procesach dopalania zanieczyszczeń zwłaszcza organicznych, w rewersyjnych reaktorach”
14 PL 152152 B1
1988
PL 263344 A1
1986
Urządzenie do sterowania pracą katalitycznego reaktora rewersyjnego”
15
1989
PL 269775
1987
Rewersyjny reaktor katalityczny”
16
1989
PL 269776
1987
Katalityczny reaktor rewersyjny”
17 PL 270155 A1
1988
Urządzenie do rozrządu kierunku strumienia gazów”
18 PL 156779 B3
1990
PL 273387 A3
1988
Sposób katalitycznego spalania związków zwłaszcza organicznych”
19 PL 154896 B3
1990
PL 274444 A3
1988
Urządzenia do usuwania zanieczyszczeń organicznych, zwłaszcza etylenu z gazów”
20 PL 154894 B1
1989
PL 271406 A1
1988
Palnik katalityczny”
21 PL 271407 A1
1988
Sposób katalitycznego oczyszczania gazów od zanieczyszczeń związkami organicznymi”
22 PL 275435
1988
Urządzenie do katalitycznego dopalania gazów”
23 PL 275948 A1
1988
Sposób sterowania procesem katalitycznego spalania zanieczyszczeń, zwłaszcza organiczny”
24 PL 270155 A1
1988
Urządzenie do rozrządu kierunku strumienia gazowego”
25 PL 278975 A1
1989
Rewersyjny reaktor do katalitycznego oczyszczania gazów”
26 PL 287606 A1
1990
Dozowanie materiału sypkiego”
27 PL 164078 B1
1991
PL 284585 A1
1990
Sposób i urządzenia do usuwania zawiesin organicznych z gazów”
28 PL 164272 B1
1992
PL 287607 A1
1990
Urządzenie do kontrolowanego spalania odpadów lakierniczych”
29 PL 300695
1993
Instalacja do utylizacji ciekłych odpadów organicznych”
30 PL 300696
1993
Instalacja do utylizacji ciekłych odpadów organicznych”
31 PL 298184 A1
1993
Wieloczłonowy rewersyjny reaktor katalityczny”
32 PL307204 A1
1995
Reaktor do prowadzenia niestacjonarnych procesów katalitycznych”
33 PL 200580 B1
2003
PL 369475 A1
2001
Instalacja do mineralizacji osadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków”
34 PL 364331 A1
2004
System mineralizacji organicznych materiałów energetycznych, odpadów organicznych, komunalnych, przemysłowych oraz osadu ściekowego i sposób mineralizacji odpadów organicznych, komunalnych, przemysłowych oraz osadu ściekowego”
35 PL 204946 B1
2005
PL 366275 A1
2004
Instalacja do oczyszczania gazów odlotowych, system mineralizacji materiałów zawierających związki organiczne i sposób mineralizacji materiałów zawierających związki organiczne”
36 PL 211551 B3
2005
PL 368514 A3
2004
Instalacja do oczyszczania gazów odlotowych, system mineralizacji materiałów zawierających związki organiczne i sposób mineralizacji materiałów zawierających związki organiczne”
37 PL 211235 B1
2006
PL 369701 A1
2004
Instalacja do oczyszczania spalin silników spalinowych i sposób oczyszczania spalin silników spalinowych”
38 PL 207331 B1
2007
PL 376670 A1
2005
Instalacja do oczyszczania spalin i sposób oczyszczania spalin”
39 PL 207916 B1
2010
PL 380644 A1
2006
System do usuwania i utylizacji odpadów i/lub osadów lakierniczych i sposób usuwania i utylizacji odpadów i/lub osadów lakierniczych”
40 PL 215391 B1 2013 PL 387917 A1
2009
Instalacja do oczyszczania gazów”
41 PL 388449 A1
2009
Regeneracyjny dopalacz katalityczny trójstopniowy z wkładem katalitycznym do procesów oksydacji związków organicznych i redukcji związków NOx”

 

Wzory użytkowe

Lp. Nr patentu Data przyznania Nr zgłoszenia Rok zgłoszenia Tytuł
1 PL 50953 Y1
1989
PL 95491 U1
1988
Urządzenie do rozrządu kierunku strumienia gazowego”
2 PL 52147 Y1
1990
PL 098091 U1
1989
Rewersyjny reaktor do katalitycznego oczyszczania gazów”
3 PL91301 U1
1990
Pokrywa wanny do spalania odpadów lakierniczych”
4 PL 56088 Y1
2008
PL106142 U1
1993
Wieloczłonowy rewersyjny reaktor katalityczny”
5 PL 55552 Y1
1997
PL 105537 U1
(1993
Wieloczłonowy rewersyjny reaktor katalityczny”
6 PL 120238 U1
2004
Zespół filtra i reaktora katalitycznego”
7 PL 65013 Y1
2010
PL 118199 U1
2009
Zawór wielodrogowy”
8 PL 65003 Y1
2010
PL 118198 U1
2009
Obudowa adsorbera modułowego”
9 PL 65490 Y1
2010
PL 118331 U1
2009
Konstrukcja dopalacza regeneracyjnego”
10 PL 65134 Y1
2010
PL 118333 U1
2009
Konstrukcja adsorbera koszowego”
11 PL 65491 Y1
2011
PL 118332 U1
2009
Konstrukcja dopalacza wtórnego”