PORÓWNANIE TECHNOLOGII

Mineralizacja metodą quasi-pirolizy wg Pyro-Kat Tradycyjna spalarnia odpadów
Metoda ta polega na zastosowaniu techniki quasi-pirolizy i zgazowywania, podczas której mineralizacja odpadów odbywa się w temperaturze 300-600oC, a produktem unieszkodliwiania jest minerał nie stanowiący odpadu niebezpiecznego oraz gaz organiczny CxHy i CO, które to gazy są poddawane pełnemu utlenieniu metodą katalityczną do CO2 i H2O. Technologia ta stosuje termiczne przekształcanie odpadów w procesie spalania, który odbywa się w temperaturze 850-2500°C, przy czym powoduje produkcję gazów o dużym stopniu toksyczności.
Rodzaj unieszkodliwianych odpadów
Wszystkie odpady stałe, półpłynne i płynneo charakterze organicznym niezależnie o ich wartości opałowej, zawartości związków toksycznych, olejowych, popiołu, wilgotności oraz niezależnie od gabarytów, a także odpady niebezpieczne, które są unieszkodliwianie do inertnego minerału, eliminując w ten sposób konieczność korzystania ze składowisk odpadów niebezpiecznych. Szeroka gama odpadów pod warunkiem ich: wysokiej wartości opałowej, niskiej wilgotności, niskiej zawartości chloru i siarki, niskiej zawartości popiołu oraz odpady zakaźne. Występują ograniczenia w gabarytach odpadów, w sposobie zapakowania odpadów, brak możliwości spalania odpadów: niskokalorycznych, metalonośnych, płynnych, o podwyższonej zawartości chloru i/lub siarki, o dużej zawartości popiołu, stężonych kwasów i zasad.
Zużycie energii
Metoda ekonomiczna ze względu na bardzo niską energochłonność oraz możliwy odzysk energii cieplnej i elektrycznej wytwarzanej w procesie – energia odnawialna. Remont Instalacji przewidujemy jeden raz na 6 lat. Z kolei żywotność Instalacji do pierwszego kapitalnego remontu wynosi 25 lat. Metoda droga głównie z powodu znacznej energochłonności i konieczności zastosowania drogich urządzeń monitorujących cały proces. Przedwczesne zużywanie się sprzętu powoduje wzrost kosztów. Remont obszerny odbywa się 1 raz do roku i oznacza zamknięcie systemu Spalarni.
Toksyczność odpadu końcowego

Produktem unieszkodliwiania jest minerał nie stanowiący odpadu niebezpiecznego zawierający głównie CaO, SiO2, Al2O3 oraz nieutlenione metale, takie jak: Cu, Al., stal. Wszystkie wyżej wymienione pozostałości są sprzedawalne oraz gaz organiczny CxHy i CO, które to gazy są poddawane pełnemu utlenieniu metodą katalityczną do CO2 i H2O. (TOC* < 0,5%) tj. 6 razy mniej niż usa i pl

*całkowity węgiel organiczny

Produktem unieszkodliwiania są gazy o dużym stopniu toksyczności.
Zgodność z normami dotyczącymi emisji gazów
Stopień oczyszczenia gazów poreakcyjnych przy technologii wg Pyro-Kat stanowi 50% standardów emisyjnych Unii Europejskiej i Polskich znormalizowanych związków. Oznacza to, że emisja gazów jest aż 2 razy niższa niż przewidują przyjęte normy. Tak duża rezerwa stanowi doskonały bufor bezpieczeństwa. Emisja CO2 jest w tym przypadku 20 razy mniejsza od analogicznej spalarni.

 

Analizowany czynnik
Mineralizacja metodą quasi-pirolizy
Tradycyjna spalarnia odpadów
Wypłukiwanie się metali
brak
wysokie
Produkcja cząsteczek pyłu
żadna
wysoka
Produkcja odpadów na skutek oczyszczania
bardzo niska
wysoka
Produkcja gazów technologicznych
brak
dwa razy do roku
Wymagania dotyczące pomiaru dioksyn
brak
dwa razy do roku
Komory pospalarniane
brak
konieczne
Przekształcanie minerału
brak
konieczne
Zgodność z normami dotyczącymi emisji gazów
łatwa do osiągnięcia, tania
trudna do osiągnięcia, kosztowna