MINERALIZACJA OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Pełna mineralizacja osadów z bio – oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych.

Opracowana przez firmę PYRO-KAT technologia nie oparta o płomieniowe techniki utylizacyjne, nie wytwarza dodatkowych związków odpadowych jak: NOx, dioksyny, furany, CO itp. Opracowano typoszereg instalacji oferując ich budowę „pod klucz” w wielkościach: 1, 10, 20, 80, 100, 300 do 1000 ton/dobę utylizowanych osadów ściekowych o dowolnym stopniu uwodnienia.

Maksymalna temperatura procesu wynosi 450-500 stopni Celsjusza.

W opracowanym przez firmę PYRO-KAT zestawieniu aparaturowy, instalacja posiada całkowite zamknięcie ekologiczne i umozliwia:

  • zmniejszenie objętości bio-osadu – 16-50 – krotnie
  • zmniejszenie masy bio-osadu – 20-100 – krotnie
  • całkowite odwodnienie bio-osadu
  • całkowite utlenienie związków organicznych do H2O i CO2 w tym wszystkich wirusów i bakterii.

W uzyskanych po utylizacji wg technologii firmy PYRO-KAT pozostałościach stwierdzono podobne ilości odpadów nieorganicznych, różniła się tylko ilość i rodzaj metali i ich związków. Wynoszą one od 2 do 4% masy wstępnie poddanej utylizacji. Odpad ten jest całkowicie bezwonny. Z kolei w tych pozostałościach znajduje się średnio od 5 do 8% metali i ich związków.

System mineralizacji osadów ściekowych pozwala całkowicie wyeliminować dotychczas stosowane w gospodarce osadowej systemy wytwarzania biogazu, suszenia, spalania i oczyszczania gazów pospalarnianych, jako zbędne i obniżyć o ok. 30% do 40% koszt inwestycyjny na zagospodarowanie osadów ściekowych dotychczasowymi metodami.

Natomiast koszt eksploatacji jest niższy od 3 do 5 razy w stosunku do dotychczasowej technologii.