Lista referencyjna

Lp. Inwestor Rodzaj instalacji Rodzaj oczyszczonych gazów Wydajność Kraj Rok
1. ERG
Gliwice
dopalacz katalityczny krezol z linii powlekania 3.000 m3/h Polska 1981r.
2. ERG
Gliwice
dopalacz katalityczny krezol z linii powlekania 18.000 m3/h Polska 1981r.
3. Przech. Owoców Stryków k/Łodzi płuczka CO2 usuwanie CO2
z przechowalni jabłek
2×300 m3/h Polska 1981r.
4. Przech. Owoców Tuszyn k/Łodzi płuczka CO2 usuwanie CO2
z przechowalni jabłek
300 m3/h Polska 1981r.
5. Przech. Owoców Grójec k/Warszawy płuczka CO2 usuwanie CO2z przechowalni jabłek 300 m3/h Polska 1982r.
6. Przech. Owoców Tuszyn k/Łodzi katalityczny dopalacz etylenu usuwanie etylenu z przechowalni jabłek 300 m3/h Polska 1982r.
7. CORNELL UNIV. Ithaca, N.Y. Pomology DPT katalityczny dopalacz etylenu usuwanie etylenu z przechowalni jabłek 2×300 m3/h USA 1982r.
8. POLONIT
Łódź
dopalacz katalityczny benzyna ekstrakcyjna z produkcji uszczelnień azbestowych 18.000 m3/h Polska 1983r.
9. ERG
Gliwice
dopalacz katalityczny krezol z linii powlekania 18.000 m3/h Polska 1983r.
10. ERG
Gliwice
dopalacz katalityczny krezol z linii powlekania 18.000 m3/h Polska 1983r.
11. MICHIGAN STATE UNIVERSITY Lansing, MI katalityczny dopalacz etylenu usuwanie etylenu 300 m3/h USA 1984r.
12. POLFA Kraków dopalacz katalityczny metanol, octan etylu, suszarki farmaceutyczne 3×500 m3/h Polska 1984r.
13. BONOMI katalityczny dopalacz etylenu usuwanie etylenu z przechowalni owoców 300 m3/h Włochy 1984r.
14. TUBAMET Buhs katalityczny dopalacz etylenu usuwanie etylenu z przechowalni owoców 300 m3/h Szwajcaria 1984r.
15. ERG Gliwice dopalacz katalityczny linia powlekarek 4×18.000 m3/h Polska 1985r.
16. POLFA Kraków dopalacz katalityczny metanol, etanol, octany, suszarki farmaceutyczne 500 m3/h Polska 1985r.
17. CELWISKOZA Jelenia Góra dopalacz katalityczny H2S, CS2, CO z produkcji włókna wiskozowego 2×12.000 m3/h Polska 1985r.
18. GUMOWNIA Trzebinia dopalacz katalityczny ftalany – linia powlekania 3.000 m3/h Polska 1985r.
19. ZELMER Rzeszów dopalacz katalityczny ftalany – linia powlekania 3.000 m3/h Polska 1985r.
20. METALSPRZĘT Rzeszów dopalacz katalityczny xylen, octan butylu z linii lakierniczych 4×500 m3/h Polska 1985r.
21. NEOGEN FOOD TECH. Lansing, MI katalityczny dopalacz etylenu Usuwanie etylenu z przechowalni owoców 5×300 m3/h USA 1986r.
22. NBB Fredrikstadt katalityczny dopalacz etylenu usuwanie etylenu z przechowalni owoców 2×300 m3/h Norwegia 1986r
23. FOTOPAM Augustów dopalacz katalityczny styren z produkcji łodzi laminowanych 2×500 m3/h Polska 1986r
24. SZEW Biegonice dopalacz katalityczny benzo-alfa-piren z produkcji elektrod węglowych 2×15.000 m3/h Polska 1986r
25. KFAP Kraków mobilny dopalacz katalityczny CO, metan 2×300 m3/h Polska 1986r
26. Garbarz Kraków mobilny dopalacz katalityczny CO, metan 2×300 m3/h Polska 1986r
27. POLFA Kraków mobilny dopalacz katalityczny metanol, etanol z konfekcjonowania leków 2×300 m3/h Polska 1986r
28. FOTOPAM Augustów mobilny dopalacz katalityczny styren z pomieszczeń produkcyjnych 5×300 m3/h Polska 1986r
29. JUBILER Kraków mobilny dopalacz katalityczny metan, CO z pracowni jubilerskiej 300 m3/h Polska 1986r
30. POLONIT Łódź dopalacz katalityczny xylen, toluen z suszarek lakierniczych 1.000 m3/h Polska 1987r.
31. ZAKŁADY AZOTOWE Kędzierzyn dopalacz katalityczny CO, bezwodnik maleinowy z produkcji bezw. Maleinowego 18.000 m3/h Polska 1987r
32. RAFINERIA Czechowice dopalacz katalityczny merkaptany, CO z oksydacji asfaltów 18.000 m3/h Polska 1987r
33. FABRYKA KABLI Czechowice dopalacz katalityczny krezol, CO z lakierni kabli 2×5.000 m3/h Polska 1987r
34. HUTA ALUMINIUM Skawina dopalacz katalityczny merkaptany,benzo-alfa-piren 1.000 m3/h Polska 1988r.
35. WESSEM Wieliczka dopalacz katalityczny xylen, toluen zprodukcji lamp halogenowych 1.000 m3/h Polska 1988r.
36. HAGRAF Harnosand dopalacz katalityczny benzo-alfa-piren z produkcji elektrod węglowych 1.000 m3/h Szwecja 1988r.
37. VOLVO Goteborg dopalacz katalityczny xylen, octany z lakierni samochodów 1.000 m3/h Szwecja 1988r.
38. GEVEKO Goteborg dopalacz katalityczny xylen, octany, cykloheksanol z produkcji farb ulicznych 12.000 m3/h Szwecja 1989r.
39. GUMOWNIA Trzebinia dopalacz katalityczny ftalany z powlekarek gumy 5.000 m3/h Polska 1989r.
40. PREGIPS Kraków palnik katalityczny metanol z produkcji opasek chirurgicznych 4.000 m3/h Polska 1989r.
41. TATABANYA- BANYAK dopalacz katalityczny metan, CO, H2Sz oczyszczalni ścieków 1.000 m3/h Węgry 1989r.
42. RAFINERIA Czechowice palnik katalityczny merkaptany, CO z oksydacji asfaltów 500 m3/h Polska 1989r.
43. VOLVO Goteborg dopalacz katalityczny CO, redukcja NOx – instalacja 5ree. Na hamowni silników diesla 1.000 m3/h Szwecja 1989r.
44. DRUKARNIA im. Anczyca Kraków dopalacz katalityczny rozpuszczalniki farb drukarskich 5.000 m3/h Polska 1989r.
45. OPAKOMET Kraków dopalacz katalityczny rozpuszczalniki farb drukarskich 3.000 m3/h Polska 1990r.
46. POLFA
POZNAŃ
dopalacz katalityczny metanol, etanol
z produkcji nici chirurgicznych
2.500 m3/h Polska 1990r.
47. KRAKOWSKIE ZAKŁADY TYTONIOWE Kraków dopalacz katalityczny gazy pofermentacyjne tytoniu 8.000 m3/h Polska 1990r.
48. ZAKŁADY CHEMICZNE Oświęcim dopalacz katalityczny styren z produkcji sztucznego kauczuku 9.000 m3/h Polska 1990r.
49. Wytwórnia Pasz Treściwych – Budy Niemianowice dopalacz katalityczny aminy, tłuszcze, merkaptany 750 m3/h Polska 1990r.
50. FSMTychy dopalacz katalityczny rozpuszczalniki lakiernicze z suszarki karoserii po lakierowaniu 2.500 m3/h Polska 1991r.
51. FSM
TYCHY
dopalacz katalityczny 5re. Lakiernicze
z suszarki karoserii po nanoszeniu mastyki
2×4.000 m3/h Polska 1991r.
52. APENABielsko-Biała dopalacz katalityczny rozpuszczalniki lakiernicze z lakierni 1.000 m3/h Polska 1991r.
53. FADROMA Wrocław dopalacz katalityczny rozpuszczalniki lakiernicze z suszarki elementów maszyn 1.000 m3/h Polska 1991r.
54. TARNOKOP Tarnów dopalacz katalityczny rozpuszczalniki organiczne z komory lakierniczej 2.000 m3/h Polska 1991r.
55. FADROMA Wrocław dopalacz katalityczny rozpuszczalniki lakiernicze z suszarki elementów maszyn 1.000 m3/h Polska 1992r.
56. FADROMA Wrocław dopalacz katalityczny rozpuszczalniki lakiernicze z suszarki elementów maszyn 1.000 m3/h Polska 1992r.
57. PHSKraków dopalacz katalityczny gazy odlotowe z palarni kawy 4.000 m3/h Polska 1992r.
58. METALPLAST Kraków dopalacz katalityczny rozpuszczalniki lakiernicze z suszarki elementów maszyn 300 m3/h Polska 1993r.
59. RAFINERIA Gdańsk dopalacz katalityczny rozpuszczalniki lakiernicze z lakierni opakowań 6.000 m3/h Polska 1993r.
60. NORDCAP- PLASTIC Gdańsk dopalacz katalityczny styren z wytwórni wyrobów laminowanych 15.000 m3/h Polska 1993r.
61. POLMO
Tczew
dopalacz katalityczny rozpuszczalniki lakiernicze z suszarki 1.500 m3/h Polska 1994r.
62. PREMA-MILMET Sosnowiec dopalacz katalityczny rozpuszczalniki lakiernicze z suszarki 4.000 m3/h Polska 1994r.
63. MERA-PAFAL Świdnica komora pyrolityczna zawieszki lakiernicze Polska 1994r.
64. Jolanta Kwaśnicka Koszalin dopalacz katalityczny odory z palarni kawy 1.500 m3/h Polska 1994r.
65. Swarzędzkie Fabryki Mebli dopalacz katalityczny rozpuszczalniki lakiernicze 5.000 m3/h Polska 1995r.
66. Zakład Tworzyw Sztucznych Oława dopalacz katalityczny rozpuszczalniki organiczne
i plastyfikatory
2.500 m3/h Polska 1995r.
67. ZELMECH- DOMGOS dopalacz katalityczny Rodofos – stanowisko odtłuszczania elementów 1.000 m3/h Polska 1995r.
68. STILON
Gorzów
dopalacz katalityczny octany z produkcji taśmy magnetofonowej 6.000 m3/h Polska 1995r.
69. POLFAKraków dopalacz katalityczny metanol, etanol, octany z suszarek farmaceutycznych 750 m3/h Polska 1995r.
70. ZAKŁADY AZOTOWE Kędzierzyn dopalacz katalityczny benzen, CO, bezwodnik maleinowy 12.000 m3/h Polska 1995r.
71. FIBAK- MARQURD PRESS dopalacz katalityczny izopropanol,
gazy pooffsetowe
15.000 m3/h Polska 1996r.
72. POLINOVA Oświęcim dopalacz katalityczny pentan, styren
z produkcji styropianu
3.000 m3/h Polska 1996r.
73. MOSTARNA Hustopece dopalacz katalityczny xylen, toluen 7.000 m3/h Czechy 1996r.
74. POLFA
Kraków
dopalacz katalityczny metanol, etanol
z suszarek farmaceutycznych
750 m3/h Polska 1996r.
75. CPN

Baronowo

dopalacz katalityczny benzyny, metanol
z instalacji odzysku benzyny
1.000 m3/h Polska 1996r.
76. STARKO Częstochowa dopalacz katal. Z pełnym odzyskiem ciepła xylen, toluen 3.500 m3/h Polska 1997r.
77. MOSTOSTAL Zabrze instalacja adsorpcyjno- katalityczna gazy polakiernicze 30.000 m3/h Polska 1997r.
78. Drukarnia Akcydensowa Łódź dopalacz katalityczny etanol, octan etylu, izopropanol 16.000 m3/h Polska 1997r.
79. Drukarnia Akcydensowa Łódź dopalacz katalityczny etanol, octan etylu, izopropanol 5.000 m3/h Polska 1997r.
80. HERBAPOL Wrocław adsorbcja bromek metylenu 2.000 m3/h Polska 1997r.
81. MARQUARD- PRESS
Katowice
modernizacja gazy pooffsetowe 20.000 m3/h Polska 1997r.
82. ERG
Oława
remont kapitalny i modernizacja dopalacza katal. Rozpuszczalniki organiczne
i plastyfikatory
2.500 m3/h Polska 1998r.
83. PAFAL
Świdnica
remont kapitalny 2 komór pyrolit. Odpady lakiernicze Polska 1998r.
84. ZELMOT Warszawa budowa instalacji katalitycznej 7reek7 z malarni proszkowej 400 m3/h Polska 1998r.
85. ROMET Bydgoszcz modernizacja dopalaczy katal. Gazy polakiernicze 10.000 m3/h 7.000 m3/h 4.000 m3/h 1.000 m3/h Polska 1998r.
86. DAEWOO Lublin modernizacja dopalacza katal. Gazy polakiernicze 6.000 m3/h Polska 1998r.
87. MILMET Sosnowiec remont, modernizacja dopalacza katal. Gazy polakiernicze 5.000 m3/h Polska 1998r.
88. MOSTOSTAL Zabrze wizualizacja i automat. Procesów lakierniczych malarnia elementów wielkogabarytowych Polska 1999r.
89. PAFAL
Świdnica
wdrożenie technologii utylizacji zawieszek lakierowania proszkowego lakiernia proszkowa Polska 1999r.
90. SGL CARBON Nowy Sącz wdrożenie nowej generacji katalizatora Pt do utlenienia CO obróbka termiczna elektrod węglowych 4.000 kg Polska 1999r.
91. Drukarnia Akcydensowa Łódź modernizacja instalacji katalitycznej firmy
EKO-DOM
etanol, octan etylu, izopropanol 10.000 m3/h Polska 1999r.
92. RAFINERIA Jasło instalacja adsorpcyjno- katalityczna heksan, pentan, benzen, toluen 2.000 m3/h Polska 1999r.
93. AMCOR- RENTSH EUROPE
Łódź
instalacja adsorpcyjno- katalityczna izopropanol, octan etylu, octan butylu, etanol 20.000 m3/h Polska 2000r.
94. OBR Petrochemia Płock instalacja adsorpcyjno- katalityczna toluen, metanol 10.000 m3/h Polska 2000r.
95. RAFINERIA Jasło instalacja dopalacza termiczno- katalitycznego gazy pooksydacyjne 8.000 m3/h Polska 2000r.
96. VARPLEX S.A. Dąbrowa Górnicza instalacja dopalacza katalitycznego gazy odlotowe
z malowania
i izolowania rur stalowych
4.500 m3/h Polska 2000r.
97. FABIOS
Maków Podhalański
instalacja niskotemperaturowego unieszkodliwiania osadów z bio- oczyszczalni ścieków bio-oczyszczalnia
i odpady poprodukcyjne
30 ton/tydzień Polska 2000r.
98. MONSANTO EUROPE zawory specjalne do dopalaczy katalitycznych do instalacji oczyszczania gazów odlotowych, produkcji pokryć dachowych 20.000 m3/h USA 2000r.
99. BESTER
Bielawa
przepływowy dopalacz katalityczny gazy z suszarki lakierów elektroizolacyjnych 250 m3/h Polska 2001r.
100. BUPECO Józefów instalacja adsorpcyjno- katalityczna gazy odlotowe
z procesu lakierowania spodów obuwniczych
7.000 m3/h Polska 2001r.
101. OLIVA
Gdynia
instalacja adsorpcyjna oddechy zbiorników rozpuszczalników 4.000 m3/h Polska 2001r.
102. FERRUFORM Lulea (SCANIA) instalacja katalityczna malarnia kataforetyczna 5.000 m3/h Szwecja 2001r.
103. STOCZNIA GDAŃSKA Gdańsk instalacja katalityczno- adsorpcyjna malarnia wielkogabarytowa 30.000 m3/h Polska 2001r.
104. BESTER
Bielawa
przepływowy dopalacz katalityczny gazy odlotowe
z suszarki lakierów elektroizolacyjnych
350 m3/h Polska 2001r.
105. STOCZNIA GDAŃSKA Gdańsk instalacja katalityczno- adsorpcyjna malarnia wielkogabarytowa 30.000 m3/h Polska 2001r.
106. BESTER
Bielawa
przepływowy dopalacz katalityczny gazy odlotowe
z suszarki lakierów elektroizolacyjnych
400 m3/h Polska 2001r.
107. ONDULINE Francja modernizacja RCO firmy MONSANTO, dostawa
2,5 tony katalizatora specjalnego
gazy odlotowe, głównie CO, formaldehyd, toluen, benzen 20.000 m3/h Francja 2002r.
108. RAFINERIA Gdańsk remont okresowy dopalacza katalitycznego gazy odlotowe z linii
i suszarki lakierniczej
6.000 m3/h Polska 2002r.
109. PAFAL S.A. Świdnica przegląd okresowy, dostawa katalizatora gazy odlotowe
z procesu utylizacji odpadów lakierniczych, remont komór reakcyjnych
Polska 2002r.
110. SGL CARBON Nowy Sącz remont okresowy, dostawa 3 ton katalizatora specjalnego gazy odlotowe
z procesu obróbki termicznej elektrod węglowych głównie CO
30.000 m3/h Niemcy 2002r.
111. SHELL
Holandia
Modernizacja
i usprawnienie RCO firmy MONSANTO, dostawa katalizatora specjalnego
1,5 tony
gazy odlotowe
z procesu produkcji chemicznej, głównie metan i etylen
20.000 m3/h Holandia 2002r.
112. Oczyszczalnia Ścieków
Świdnica
instalacja mineralizacji osadów ściekowych
(w budowie)
utylizacja osadów ściekowych z pełnym oczyszczaniem powietrza
i odzyskiem ciepła
40 m3/dobę Polska 2002r.
113. Oczyszczalnia Ścieków
Świdnica
Projekt
i wykonanie systemu automatyki oczyszczalni ścieków
Polska 2003r.
114. HERBAPOL
Wrocław
instalacja adsorpcyjna oczyszczanie powietrza z komór DEGESCHA
bromek metylenu
3×3.000 m3/h Polska 2003r.
115. BLACK CARBON (DEGUSSA) Niemcy instalacja dopalacza katalityczno-przepływowego oczyszczanie powietrza
z oparów oleju antracenowego
1.500 m3/h Niemcy 2003r.
116. POCZTA POLSKA terminal
Poznań
wykonanie automatyki Polska 2003r.
117. DELPHI instalacja dopalacza termicznego oczyszczanie gazów odlotowych
z malarni kataforetycznej
1.700 m3/h USA 2003r.
118. TRI(POLAND) Instalacja adsorpcyjno-katalityczna Oczyszczanie oparów z procesów powlekania gumą części metalowych dla motoryzacji 44.000m3/h Japonia 2004r.
119. ORTIS
Bydgoszcz
2 instalacje filtrów aktywnych Doczyszczanie gazów odlotowych
z procesów drukarskich,
heat-offsetowych
(dezodoryzacja)
20.000m3/h
10.000m3/h
Polska 2004r.
120. Przeginia Duchowna Oczyszczalnia ścieków Wielobranżowy projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków Polska 2004r.
121. ELITTE CAFE
Tarnowo Podgórne
Dopalacz katalityczny Wymiana wkładów katalitycznych w palarni kawy 2×20.000m3/h Polska 2004r.
122. BESIX
Oostende
Filtry i reaktory katalityczne Oczyszczanie gazów odlotowych
z procesów spalania w silnikach DIESLA olejów odpadowych roślinnych
i zwierzęcych
i wytwarzania energii green-power
Oxcat, DeNOx, filtry sadzy i P2O5
4×60.000m3/h Belgia 2005r.
123. MPOŚ Oświęcim Instalacja do odzysku
i unieszkodliwia-
nia odpadów niebezpiecznych
i innych niż niebezpieczne
o charakterze organicznym wg technologii
Pyro-Kat
Wykonanie projektu instalacji, uzyskanie pozwolenia budowlanego, projekt wykonawczyProjekt w wykonaniu 20ton/dobę Polska 2005r.
124. SCARLETT
Bielsko – Biała
Instalacja do niskotemperaturowego odlakierowania zawieszek lakierniczych dla Fiata Auto – Poland Jedna komora quasi-pirolityczna
z oczyszczaniem gazów poreakcyjnych katalitycznie
i adsorpcyjnie
z odzyskiem ciepła
2,5tony/dobę Polska 2005r.
125. Onduline Polska Dopalacz katalityczny Opracowanie
i wymiana nowego katalizatora do selektywnej reakcji utleniania formaldehydu
3 tony Polska 2008r.
126. ERSI
Sosnowiec
Instalacja adsorpcyjno-katalityczna Redukcja LZO z procesów malowania 10.000m3/h Polska 2008r.
127. GOTEC Polska Instalacja adsorpcyjno-katalityczna Redukcja LZO z procesu nakładania gumy i tworzyw sztucznych na metal 55.000m3/h Niemcy 2008r.
128. PORTKA
Kołobrzeg
Instalacja do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z odpadów komunalnych, osadów ściekowych i odpadów przemysłowych Komora reakcyjna oraz system katalityczno-adsorpcyjny oczyszczania gazów poreakcyjnych 10 ton/dobę odpadów organicznych Polska 2009r.
129. VOLVO Polska
Wrocław
Instalacja adsorpcyjno-katalityczna Redukcja LZO z procesu technologicznego 40. 000m3/h Polska 2009r.
130. KOMAGRA Tychy Dwustopniowy dopalacz katalityczny Redukcja LZO głównie heksanu z procesu technologicznego 200 m3/h Polska 2009r.
131. PCC-Rokita
Brzeg Dolny
Trzystopniowy dopalacz katalityczny Redukcja LZO głównie styrenu 1500m3/h
Stężenie styrenu 20.000ppm
Polska 2009r.
132. MOKATE
Żory
Instalacja do mineralizacji odpadów foliowych, komunalnych, osadów ściekowych Komora reakcyjna oraz system katalityczno-adsorpcyjny oczyszczania gazów poreakcyjnych i odzysku ciepła 4 tony/dobę odpadów organicznych i osadów ściekowych Polska 2011r. 
133 Jw PowerCo
Sp. z o. o.
Kutno
Projekt instalacji do mineralizacji odpadów komunalnych, przemysłowych, niebezpiecznych
i innych niż niebezpieczne
i osadów ściekowych
50 000 ton/rok Polska 2011 r.
134 Ra-Tar Sp. z o.o.
Tarnobrzeg
Projekt instalacji do mineralizacji odpadów komunalnych, przemysłowych, niebezpiecznych
i innych niż niebezpieczne
i osadów ściekowych
40 000 ton/rok Polska 2012
135 BALENA
Warszawa
Projekt Instalacji do mineralizacji odpadów komunalnych, przemysłowych, niebezpiecznych
i innych niż niebezpieczne
i osadów ściekowych
Dwie Instalacje każda
40 000 ton/rok
Polska 2012 r.
136 CLEAN WORLD ENERGY
Warszawa
Projekt instalacji do ekologicznej mineralizacji odpadów przemysłowych, niebezpiecznych i innych o charakterze organicznym o stopniu uwodnienia 20-30% 300 ton/dobę odpadów organicznych o stopniu uwodnienia 20-30% Polska 2012 r.
137 ENMIKO
Poznań
Projekt instalacji do ekologicznej mineralizacji odpadów komunalnych, przemysłowych i innych niż niebezpieczne Dwie Instalacje każda
50 000 ton/rok
Polska 2012 r.
138 GOSPODARSTWO ROLNE WIŚNIÓWKA GDAŃSKA
Nowy Dwór Gdański
Projekt Elektro ciepłowni zasilanej biomasą 100 000 ton/rok Polska 2012 r.
139 MINERALIZACJA GDAŃSK GP
Gdańsk
Projekt instalacji do ekologicznej mineralizacji odpadów komunalnych, przemysłowych niebezpiecznych i innych o charakterze organicznym Docelowo 240 000 ton/rok Polska 2012
/2013 r.
140 Ra-Tar Sp. z o.o.
Tarnobrzeg
Projekt, wykonanie i uruchomienie instalacji mobilnej laboratoryjnej do utylizacji odpadów organicznych Do 10 m3/dobę Polska 2013 r.

 

  Sprzedaż licencji:
141 Tuba-Met Opracowanie dokumentacji bazowej i wdrożenie licencji na produkcje konwerterów etylenu wg. Technologii RCO dla przechowalni owoców     Szwajcaria 1985r.
142 Modo- Chemetix Opracowanie dokumentacji bazowej do produkcji przemysłowej reaktorów RCO     Szwecja 1986r.
143 Neogen Food Technique
East Lansing
Opracowanie dokumentacji bazowej i wdrożenie licencji na produkcje konwerterów etylenu wg. Technologii RCO dla przechowalni owoców w USA i Kanadzie     USA
Kanada
1986r.
  Wykonanie badań fizyko-chemicznych i opracowanie sposobu mineralizacji osadów ściekowych:
144 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji osad ściekowy komunalny   Chorzów 1999
145 Rafineria Gdańsk osad ściekowy porafineryjny
i osad poflotacyjny
  Gdańsk 2000
146 Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o. o. osad ściekowy komunalny   Dąbrowa Górnicza  
147 MOŚ w Białymstoku Sp. z o. o. osad ściekowy komunalny   Białystok  
148 SEWIK Sp. z o. o. osad ściekowy komunalny   Zakopane 2001
149 Saur Neptun Gdańsk SA osad ściekowy komunalny   Gdańsk  
150 MPGK Sp. z o. o. Stargard osad ściekowy komunalny   Stargard Szczeciński  
151 Sanockie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Sp. z o.o osad ściekowy komunalny   Sanok  
152 Wodociągi Płockie Sp. z o. o. osad ściekowy komunalny   Płock  
153 MPWiK SA w Krakowie osad ściekowy komunalny   Kraków  
154 Sądeckie Wodociągi Sp. z o. o. osad ściekowy komunalny   Nowy Sącz  
155 MPWiK SA w Warszawie osad ściekowy komunalny   Warszawa  
156 AQUA SA osad ściekowy komunalny   Bielsko Biała  
157 Miejska Kanalizacja i Wodociągi
Sp. z o. o.
osad ściekowy komunalny   Czarnków 2002
158 Spółka Wodno-Ściekowa "Bóbr" Żagań osad ściekowy komunalny   Żary  
159 Spółka Wodna Kapuściska osad ściekowy komunalny   Bydgoszcz  
160 Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Sp. z o. o.
osad ściekowy komunalny   Morąg  
161 Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. osad ściekowy komunalny   Łuków  
162 Wodociągi Kieleckie Sp. z o. o. osad ściekowy komunalny   Kielce 2003
163 Grupowa Oczyszczalnia Ścieków
Sp. z o. o.
osad ściekowy komunalny   Łódź  
164 PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim osad ściekowy komunalny   Gorzów Wielkopolski  
165 Spółka Wodno-Ściekowa "Strzegowa" osad ściekowy komunalny   Ostrzeszów  
166 PGK Żyrardów Sp. z o. o. osad ściekowy komunalny   Żyrardów  
167 Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. osad ściekowy komunalny   Bytom 2004
168 Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
osad ściekowy komunalny   Koluszki 2005
169 Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA osad ściekowy komunalny   Tychy 2006
170 Oczyszczalnia Ścieków w Krośnie osad ściekowy komunalny   Krosno 2007
171 Akwa Sp. z o.o. Wodociągi
i Kanalizacja
osad ściekowy komunalny   Nysa  
172 Oczyszczalnia Ścieków w Rowach osad ściekowy komunalny   Rowy 2008
173 Oczyszczalnia Ścieków w Barlinku osad ściekowy komunalny   Barlinek 2009