INSTALACJE KATALITYCZNE

Instalacje katalitycznego oczyszczania odlotowych gazów.

Firma nasza oferuje dopalanie katalityczne organicznych związków zawartych w gazach odlotowych oparte na wykorzystaniu dopalaczy przepływowych, rewersyjno-przepływowych i rewersyjnych. Efektem dopalania związków organicznych w tych procesach w wyniku pełnego katalitycznego utlenienia jest H2O i CO2. Proces utlenienia w procesach katalitycznych, przy wykorzystaniu naszych katalizatorów odbywa się w temperaturach o kilkaset stopni Celsjusza niższych niż w innych procesach oczyszczania, jak np. procesy termiczne.

Najpowszechniej wdrażanym przez nas procesem jest proces oparty o reaktor rewersyjno-przepływowy, który znajduje szczególne zastosowanie przy zawartości związków organicznych w gazach odlotowych na poziomie 0,7 do 20g/m3.

Pozwala nam ten proces na osiąganie rewelacyjnie niskich nakładów energetycznych na oczyszczanie 1 m3 gazów na poziomie 2 W, co stanowi poziom nie do osiągnięcia w podobnych warunkach technologicznych przez inne procesy oczyszczania.

Typoszereg opracowanych przez nas instalacji wynosi: 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4500, 6000, 9000, 15000, 20000, 30000 m3/h. Większe jednostki budujemy jako wielokrotność poszczególnych modułów typoszeregu.

Gwarantowany stopień oczyszczania dla budowanych przez nas instalacji waha się w zależności od wykonania w zakresie: od 93 do 99,8 %.

W procesach naszych wykorzystujemy katalizatory oparte na: platynie czystej, platynie z domieszkami, palladzie, wanadzie oraz katalizatory tlenkowe.